แม่ คือ

แม่ คือ ………………….

แม่ คือ ……………..

แม่ คือ ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์
ผู้ให้กำเนิดเราโดยร่วมมือกับพ่อผู้กำกับการแสดง
แม่ คือ นักรักบริสุทธิ์
ผู้เป็นต้นแบบแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไข
แม่ คือ ครูคนแรก
ที่สอนเราถึงวิธีการดำเนินชีวิตในโลกนี้ ผู้สอนเราให้รู้จักแยกแยะ
ระหว่าง “ความดี” กับ “ความเลว” “ความเหมาะสม” กับ “ความไม่
เหมาะสม” “ประโยชน์” กับ “โทษ” ของสิ่งต่าง ๆ
แม่ คือ นายกรัฐมนตรี
ผู้ตระเตรียมความจำเป็นขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน
แม่ คือ เกษตรกร
ที่ลงแรงหว่านเมล็ดพันธุ์ เฝ้าพรวนดินรดน้ำและอดทนรอคอยการ
เกิดผลที่งอกงาม เป็นผู้ที่ดูแล เลี้ยงดู ฟูมฟัก นับตั้งแต่เราลืมตาดู
โลกจนเติบโตขึ้นและพึ่งพาตนเองได้
แม่ คือ จิตรกร
ผู้แต่งแต้มสีสันชีวิตอนาคตของเรา
แม่ คือ นักสร้างแรงบันดาลใจ
ผู้ทำให้ความฝันใฝ่ของเราเป็นความจริง
แม่ คือ นักประชาสัมพันธ์
ที่ชอบเชิดชูความสามารถของเรา ทำให้เรากล้าแสดงออกและ
พัฒนาศักยภาพที่ซ่อนอยู่อย่างเต็มที่
แม่ คือ ทหาร
ผู้ทำหน้าที่ปกป้องภยันตรายให้เรา ตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์ช่วยตัวเอง
ไม่ได้จนกระทั่งเติบใหญ่สมบูรณ์และแข็งแรง
แม่ คือ นางพยาบาล
ที่คอยเฝ้าไข้ ดูแลรักษา ยามเราเจ็บไข้ได้ป่วย แม่ คือ นักบุญ ที่
พร้อมเสียสละความสุขส่วนตัว โดยไม่คำนึงว่าตนต้องเสียประโยชน์
เพียงใด
แม่ คือ ผู้ใช้แรงงาน
ที่ทำงานหนักที่สุด ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ไม่
มีวันหยุด
แม่ คือ นักรบ
ผู้ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค แต่ฝ่าฟันที่จะทำทุกสิ่งเพื่อชัยชนะใน
ชีวิตของเรา
แม่ คือ ผู้จัดการ
ผู้แบ่งงานให้เราทำ ทำให้เรารู้จักคำว่า หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ
แม่ คือ ผู้พิพากษา
ผู้ตัดสินคดีเวลาเราทะเลาะกับพี่น้อง
แม่ คือ ที่ปรึกษาส่วนตัว
ผู้ให้คำปรึกษาในเรื่องที่สำคัญทั้งทางกายภาพและจิตใจ ไม่ว่าจะ
เป็น ปัญหาที่เกิดขึ้นตามวัยของเรา การเลือกคบเพื่อน การเลือกคู่
ครอง การประกอบอาชีพ เป็นต้น
แม่ คือ เพื่อน
ผู้ให้กำลังใจ ให้ความรัก ความอบอุ่น ให้คำปรึกษา ให้ความช่วย
เหลือในเรื่องต่าง ๆ
แม่ คือ มัคคุเทศก์
ผู้นำเราท่องเที่ยวเรียนรู้ในโลกกว้าง
แม่ คือ นักปรัชญา
ผู้สอนให้เรารู้จัก “คุณค่าของชีวิต”
แม่ คือ กระจกเงา
ผู้ที่ทำให้คำกล่าวที่ว่า “ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น” เป็นจริง แม่มี
อิทธิพลในการกำหนดท่าทีความคิด บุคลิกลักษณะของเรา ทำให้เรา
มีเอกลักษณ์ต่างจากคนอื่น
นายจรัญ พุดจัตุหรัด เลขที่ 16ชั้นม.6/5

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: